Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

W 2012 roku gmina Radzionków wykupiła budynek starego dworca od PKP. Budynek posiada sporą wartość historyczną i architektoniczną. Z niewielkimi przeróbkami przetrwał do czasów współczesnych. Ciekawostką jest to, że dnia 26 listopada 1904 r. witano na nim cesarza Wilhelma II i jego świtę. W kilka miesięcy z opuszczonego i zaniedbanego miejsca stworzono obiekt godny najwyższych rekomendacji.
Dzięki współpracy z katowickim oddziałem IPN stary dworzec zmieniony został w obiekt o charakterze edukacyjo-muzealnym, w którym powstało Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Represje na mieszkańcach Górnego Śląska po wkroczeniu Armii Radzieckiej w styczniu 1945 roku zapisały się na kartach historii wielu śląskich miast. To przyczyniło się do powstania idei by projekt był wynikiem współpracy z gminami, z których w 1945 roku wywieziono Górnoślązaków do przymusowej pracy w ZSRR. Duże zainteresowanie tym
projektem sprawiło, iż Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku jest współtworzone przy udziale 28 samorządów z województwa śląskiego i opolskiego.
Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku to ważny rozdział w historii Śląska. Stary dworzec, w którego tchnięto nowego ducha, to nie tylko wspaniale wyremontowany, bardzo stary obiekt architektury kolejowej, ale także miejsce, w którym przypominana jest historia dotycząca Tragedii Górnośląskiej.

Uroczyste otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku zaplanowano na luty 2015 roku w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 1945 roku
ul Św. Wojciecha 118
41-922 Radzionków

http://www.deportacje45.pl/
mail: kontakt@deportacje45.pl